Deri Tabaklama ve Deri Tabaklama Yönetmeleri

Ham deriyi işleme uygulamaları “deri tabaklama” olarak adlandırılır. Günümüzde büyükbaş deri üretiminde de küçükbaş deri üretiminde de yaylın görülen Kromla tabaklama; Bitkisel tabaklama ve Fiziksel tabaklama olmak üzere üç çeşit tabaklama yöntemi vardır. Bunlar haricinde alum tabaklama ve yapay tabaklama yöntemleri de vardır. 

Tabaklama işleminde deri fiziksel ve kimyasal işlemlere tabi tutulup endüstriyel bir ürün olarak kullanılacak hale getirilir. Bu işlemler sonucunda ham deri nihai üründe istenilen şekle ve modele dönüştürülerek giysilik; ayakkabılık; çantalık; döşemelik gibi farklı eşyalara dönüşümü sağlanır.